#Genel

Web Sitesi Hazırlama Rehberi

Teknolojinin ve iletişim dinamiklerinin bu denli gelişmesi ile beraber dünya neredeyse tek bir global pazar olmanın eşiğine geldi. StartUp’lardan Kobilere ya da büyük ölçekli şirketlere kadar sirayet eden bu rekabeti yüks...

#Genel

Motivasyon Teorisi ve Ekip Yönetimi

İş yaşamında bireyleri ya da kurumları başarıya götüren en önemli unsurlardan biri de motivasyondur. Yüksek bir motivasyon ile iş hayatına sarılan insanlar kendi kariyerlerinde parlak bir noktaya ulaşırken, çalıştık...

#Genel

Web Siteniz İçin Kullanıcı Deneyimi İpuçları

Bir web sitesi için kullanıcı deneyimi tasarlarken; persona adını verdiğimiz, markanın ortalama müşteri profiline oldukça yakın hayali bir profili kullanılır; bu sayede yapılan işin müşterilere uygunluğu yüksek ora...

#Genel

Kullanıcı Deneyimi Nasıl Geliştirilir?

Kullanıcı deneyimi (UX), insanların bir ürünü kullanırken ya da bir hizmetten faydalanırken mümkün olan en fazla verimi en az çaba ile alması için çözüm üreten disiplindir. Web sitesi ya da genel yazılım ürünleri a...

#Genel

MVP Kullanarak Ürün Geliştirme

MVP (Minimum Viable Product), bir ürünü geliştirmek üzere çıkılan yolda, üretimle ilgili fizibilite analizi başta olmak üzere belirli hipotezleri test etmek için kullanılabilecek bir prototip olarak biliniyor. Ancak farkl...

#Genel

Müşteri Deneyiminin Ajans Ekosistemindeki Önemi

Her şirket, müşterileri için mükemmel bir deneyim yaratmayı ister. Ancak ajans ekosisteminde bunu yerine getirmek için gereken değişiklikleri yapmaya istekli az sayıda çözüm ortağı bulunabiliyor. İşin aslı çoğu ajan...

#Genel

Minimalist Yaklaşım ve Yazılımda Verimlilik

Zaman… Zaman… Nedir zaman? İsviçrelilerin ürettiği mi? Fransızların biriktirdiği ya da İtalyanların boşa harcadığı mı? Amerikalılar onun para olduğunu söylerken Hindular hiç olmadığını varsayar. Ben ise onun b...